|

Zpráva od brodeckých mladých hasičů

V sobotu 18. 5. 2019 se uskutečnilo poslední kolo celoroční hasičské soutěže Plamen ve Vitčicích. V kategorii „mladší žáci“ si našich 10 hasičů změřilo síly v disciplínách: požární útok, štafeta požárních dvojic a štafeta 4 x 60 m. Soutěžili s 15 družstvy.
Celkově skončili na výborném 6. místě.

Náš tým:
Eliška Greplová 5. tř.
Dan Ščudla 3. tř.
Adam Ščudla 1. tř.
Marie Kubová 4. tř..
Lukáš Koudelka 4. tř.
Martina Koudelková 1. tř.
Marie Klementová 4. tř.
Jakub Klement MŠ
Patrik Vařeka 4. tř.
Kristýna Bohuslavová 2. tř.

Pro nemoc se nemohla zúčastnit Ivana Vařeková.

Zapsala Kamila Greplová