Ekologická exkurze žáků 4. a 8. ročníku do Štětovic aneb Zdravá cesta za zdravějším životem

Ve středu 11. 9. 2019 se žáci 4. a 8. ročníku vydali na ekologickou exkurzi do Štětovic, kde se nachází „ZLATÁ FARMA“ – centrum ekologického zemědělství, chovu skotu a domácí výroby mléčných výrobků a produktů. Do Prostějova přijeli všichni linkovým autobusem. Z hlavního vlakového nádraží se cestovalo vlakem do Vrbátek. Někteří čtvrťáci ještě vlakem nejeli, a tak to pro ně byla cestovatelská premiéra. Z Vrbátek do Štětovic se putovalo pěšky po silnici asi 1 kilometr.

 
Žáci si za doprovodu paní majitelky Ing. Zlaty Mádrové prohlédli celý provoz. Nejvíce je však zaujalo dojení, které už probíhá plně automaticky a je řízeno počítačem. Paní inženýrka měla na žáky všetečné otázky, na které mnozí znali odpověď.
 
Na závěr celé prohlídky si děti mohly zakoupit v místní prodejničce  výborné mléčné produkty.  Celá akce se vydařila i díky nádhernému a slunečnému počasí.
Mgr. Renata Fialová