Branný den aneb M.A.S.H.

Branný den aneb M.A.S.H. na vlastní kůži – pátek 27. 9. 2019
Připravili jsme pro vás – žáky 2. stupně – celodenní edukativní program v podobě branného závodu týmů.
Náplní tohoto programu je ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí např.:

  • Únik těkavých látek
  • Hromadná nehoda, havárie
  • Živelná pohroma (vítr, voda-povodeň,sníh…)
  • Pandemie, epideme
  • Terorismus, rozsáhlá kriminální činnost s cílem omezení osob jednotlivce a skupiny

Místem programu je zvolena Lovecká chata v Horce nad Moravou, která disponuje širokým a členitým areálem, vodními plochami i místy pro alternativu za nepříznivého počasí.

Podrobné informace u třídních učitelek / třídního učitele.