Žonglérská dílna

V pátek 4. 10. 2019 proběhne v rámci družiny od 13:00 do 15:00 hodin na multifunkčním hřišti nebo v tělocvičně Projektové odpoledne „Žonglérská dílna“ s lektorem Jiřím Sadilou, který k nám zavítal již minulý školní rok. Po loňské úvodní dílně nabízí lektor dílnu pokračovací.
Na úvodní dílně se děti seznámily s lektorem, nabídkou aktivit i jednotlivými pomůckami. Děti si podle vlastního uvážení vybíraly, jestli se zaměří na nácvik žonglování s jednou pomůckou či stihnou-li si během programu vyzkoušet všechno nabízené.
V letošním roce těmto individuálním aktivitám bude předcházet také ukázka výroby žonglérské pomůcky a několik interaktivních her pro celou skupinu s využitím prvků nového cirkusu. Jako další nástavba letošní dílny proběhne pro zájemce dílna párové a skupinové akrobacie.
Stejně tak jako loni, i letos děti čeká závěrečné představení, na kterém zájemci představí své nabyté dovednosti.
Dětem se akce minulý školní rok velmi líbila a věřím, že i letos se povede. Děti zavedeme v 15:00 na malou budovu a pustíme dle instrukcí v družináčku domů či na autobus.
Mgr. Markéta Odehnalová