Branný den aneb M.A.S.H.

V pátek 27. 9. 2019 proběhl v Horce nad Moravou celodenní edukativní program v podobě branného závodu týmů.
Náplní tohoto programu je ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí např.:

  • Únik těkavých látek
  • Hromadná nehoda, havárie
  • Živelná pohroma (vítr, voda-povodeň,sníh…)
  • Pandemie, epideme
  • Terorismus, rozsáhlá kriminální činnost s cílem omezení osob jednotlivce a skupiny