Schůze výboru SRPŠ dne 16. 9. 2019

V pondělí 16. 9. 2019 se uskutečnilo plenární zasedání SRPŠ, kde proběhla volba člena školské rady, rodiče byli seznámeni s výroční zprávou a aktuálními informacemi pro školní rok 2019/2020. Následovaly třídní schůzky a na závěr se sešel výbor SRPŠ s vedením školy.

Děkuji všem rodičům, kteří se zúčastnili plenárního zasedání, třídních schůzek i schůzky výboru SRPŠ. Proběhla cenná diskuze, zazněly různé připomínky, které vzešly od rodičů na třídních schůzkách, prodiskutovaly se a naplánovaly akce v tomto školním roce. Tato setkání byla pro mne velmi přínosná.

Děkuji Ing. Radku Fiedlerovi za vyhotovení zprávy ze schůze výboru SRPŠ. Zprávu zveřejňuji v tomto příspěvku na školním webu, jak jsme se dohodli na schůzi.

Mgr. Kateřina Dostálová

Zápis se schůze výboru SRPŠ dne 16. 9. 2019 (pdf)