Přespolní běh v Prostějově

Dne 4. října 2019 proběhlo v Prostějově okresní finále v přespolním běhu. Jednalo se o soutěž družstev organizovanou AŠSK ČR Prostějov. Naši šesťáci a sedmáci (dívky i hoši) běželi v příjemném prostředí  místního lesoparku Hloučela trať dlouhou 1000 m. Družstvo dívek ve složení : Aneta Spáčilová, Simona Dostálová, Eliška Greplová, Ester Havlenová, Veronika Otevřelová i družstvo chlapců: Ondřej Sekanina, Jakub Kalabis, Štěpán Zemánek, Jan Marek, Ondra Vodák, Michal Suchomel, podalo výkon na hranici svých možností, ale postoupit do krajského finále se nám přesto nepodařilo. Za reprezentaci školy všem  našim běžcům děkuji.

Ing. Mgr. Roman Tuček