Burza práce a vzdělání

V úterý 15. 10. se žáci 9. třídy s výchovnou poradkyní Mgr. M. Francovou účastní Burzy práce a vzdělání v Prostějově.

Poznámka:
Nejedná se o „Burzu středních škol“. Přehlídka středních škol Scholaris se koná v Prostějově ve středu 13. listopadu 2019, návštěvu Scholarisu si zajistí rodiče se svými dětmi individuálně.

 

Co je burza práce a vzdělání?

Na jednom místě se jako vystavovatelé představí:

  • firmy, kterým dlouhodobě chybí kvalifikovaná pracovní síla v určitých profesích
  • střední a vysoké školy, na kterých je možné nedostatkové vzdělání získat

Burza je otevřená široké veřejnosti a vstup pro návštěvníky je zdarma.

Účast na burze může být prospěšná tomu, kdo:

  • hledá práci
  • přemýšlí o tom, jak si doplnit nebo změnit vzdělání
  • vybírá perspektivní obor vzdělání (žáci, studenti, rodiče)
  • se zajímá o pracovní trh