Stávka ve školství 6. 11. 2019

Aktualizace 5. 11. 2019:

Upřesnění organizačních opatření ve středu 6. 11. 2019

  • nekonají se kroužky, nebude náboženství
  • nad žáky 1. až 5. třídy bude zajištěn dohled maximálně do 12:30
  • žáci 6., 7. a 9. třídy dle rozvrhu, 8. třída exkurze

Vážení rodiče,
přibližně polovina pedagogických pracovníků naší školy se připojuje ke stávce ve školství. Vycházíme Vám vstříc a zajistíme provoz, i když v omezeném režimu.

 

Vážení rodiče,

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil na středu 6. 11. 2019 jednodenní stávku.

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka v Brodku u Konice se připojuje ke stávce, veškeré důvody ke stávce a podrobné informace naleznete na www.skolskeodbory.cz. (Je zde i dopis pro rodiče.)

Ke všem důvodům stávky přidávám další důvod:
Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka v Brodku u Konice neustále bojuje s nedostatkem financí, v tomto kalendářním roce jsme byli svědky neférového jednání MŠMT (protože jsme škola na výjimku) a zřizovatel Obec Brodek u Konice musí každý rok provádět dodatečná rozpočtová opatření (která nešla předvídat), aby dorovnával rozpočet naší školy.

Organizační opatření ve středu 6. 11. 2019:

  • mateřská škola bude v provozu bez omezení
  • na základní škole bude zajištěn nutný pedagogický dohled nad žáky, kteří ve středu 6. 11. 2019 přijdou do školy, dohled zajištěn po dobu běžného rozvrhu hodin (nejsme však schopni zajistit plnohodnotnou výuku, exkurze žáků 8. třídy se koná, divadelní představení pro žáky 9. třídy je zrušeno)
  • školní družina bude zcela uzavřena
  • školní jídelna bude v provozu

V případě, že se rozhodnete, že Vaše dítě z důvodu stávky nepřijde ve středu 6. 11. do školy, odhlašujte zavčas oběd a informujte třídní učitele. Nepřítomnost dítěte je nutné omluvit (žákovská knížka nebo iškola), důvod nepřítomnosti bude „stávka“.

Děkuji za pochopení. V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit.

Ředitelka školy Mgr. Kateřina Dostálová