Deváťáci navštívili Burzu práce a vzdělání v Prostějově

Žáci 9. ročníku se dne 15. 10. 2019 v rámci předmětu PRAKTICKÉ ČINNOSTI – VOLBA POVOLÁNÍ zúčastnili akce Burza práce a vzdělání 2019 v Prostějově.

Žáci měli možnost seznámit se s vystavujícími zaměstnavateli, získat přehled o poptávaných profesích na současném trhu práce a mohli se informovat, jaké učební nebo studijní obory je vhodné vzhledem k budoucímu uplatnění na trhu práce studovat. Součástí návštěvy Prostějova byla i prohlídka radniční věže.