Exkurze žáků 8. třídy do výrobních závodů

Ve středu 6. 11. 2019 se konala exkurze do Hněvotína u Olomouce. Tato akce byla záměrně určena pro žáky 8. ročníku, kteří se v příštím školním roce budou rozhodovat o svém budoucím povolání.
Žáci navštívili  tři firmy:  Wanzl (www.wanzl.com/cs_CZ/kontakt/),Clean4you (www.clean4you.cz/cs) a Banat (www.jezirkabanat.cz).  
 

V roce 1947 vyvinul Rudolf Wanzl prototyp nákupního vozíku, který prošel řadou vylepšení a změn a je používán dodnes. Firma Wanzl je největším výrobcem nákupních vozíků na světě. Ročně vyrobí a prodá kolem 3 milionů kusů různých typů. Výrobní závod v Hněvotíně byl postaven v roce 1996. Dnes má tato firma kolem 350 zaměstnanců. Žáci si prohlédli výrobní provozy. Mnohé jsou plně automatozovány.
 
Firma Clean4you vznikla v roce 2010. Zaměřuje se na oblast retailových služeb (interiér a exteriér prodejen). V poslední době vyrábí sortiment logistických výrobků  a výrobků pro venkovní cvičení (cvičební nářadí, fotbalové branky atd.). Žáky během prohlídky zaujala práce na 3D tiskárně.
 
Vyvrcholením celého dopoledne byla návštěva firmy Banat, která se specializuje na stavbu zahradních jezírek. Žáci se prošli  prodejními prostorami. Nejvíce se jim líbilo nahlédnutí pod vodní hladinu jezírka, kde spatřili nádherné akvárium s rybami, které bylo možno si také zakoupit. Například cena jednoho jesetera se pohybovala kolem 3 tisíc korun.
 
Průvodci jednotlivých provozů žákům zdůrazňovali význam strojírenského průmyslu pro dnešní dobu a jeho poměrně velkou perspektivu do budoucna z hlediska volby povolání.
 
Děkujeme touto cestou výše uvedeným firmám za možnost nahlédnout do výrobních závodů, Regionu Haná, který celou akci finančně podpořil (akce byla pro žáky zcela zdarma ) a panu řediteli Základní školy  a Mateřské školy v Hněvotíně Mgr. Vladimíru Čukovi, který byl naším společným průvodcem.
 
Zapsala Renata Fialová, třídní učitelka 8. ročníku