Jablečný den

Projektový jablečný den si 31. 10. 2019 připravili žáci 8. třídy pro žáky 1. – 3. třídy ve spolupráci s učitelkami těchto tříd. Během tohoto dne se žáci dozvěděli o jablku nejen mnoho zajímavých informací, ale také si procvičili látku několika vyučovacích předmětů. Vše probíhalo formou her a tvůrčí práce.

Den jsme začali všichni společně zpěvem písní o jablku a přidali jsme k tomu i tanec. Dále pokračoval každý z žáků sám na jednotlivá stanoviště, která byla rozmístěna po celé budově školy. Žáci si zopakovali probranou látku českého jazyka: prvňáčci skládali písmenkové jablíčko (spojením správných dvojic malých a velkých písmen psacím i tiskacím písmem), druháci přepisovali do jablka text, ve kterém se zaměřili na správné psaní vlastních jmen a třeťáci doplňovali do jádřince jablka správné i nebo y.

V matematice prvňáčci spojovali půlky jablíček – jednu s puntíky, druhou s příslušným číslem. Druháci a třeťáci doplňovali do jablíček  „početní hady“.

Používali jsme také modely jabloní. Každý žák si mohl  ozdobit čtyři jabloně podle jednotlivých ročních období. Dále si vyzkoušeli správně seřadit vývojový cyklus jabloně. Nechyběly ani pohybové aktivity, kdy žáci sbírali jablíčka do košíku. Zajímavým stanovištěm byla pro všechny trocha chemie. Každý žák si mohl vyzkoušet moštování, včetně ochutnávky vlastnoručně vyrobeného moštu.

Ve čtvrté vyučovací hodině jsme se společně prošli obcí a všímali si různých druhů jabloní a jejich vzhledu v tomto ročním období.

Žáci druhé a třetí třídy si pak v poslední vyučovací hodině vyrobili jablečného skřítka.

Projektový den měl mezi všemi žáky úspěch a věřím, že byl zajímavým zážitkem, při kterém se toho všichni hodně naučili. 

Mgr. Marta Heraltová, třídní učitelka 1. třídy