Slabikářová slavnost

Prvňáčci mají za sebou dva měsíce intenzivní práce v českém jazyce, kdy pracovali s učebnicí „Živá  abeceda“. Naučili se deset písmen v tiskací i psací podobě, která spojují do slabik a slabiky začínají spojovat do slov.

Své znalosti si mohl každý z nich ověřit při slabikářové slavnosti dne 11. 11. 2019, kterou žáky provázela sova Evelína. Bubnováním na drumbeny prvňáci určovali počet slabik ve slově a jejich délku, přiřazovali počáteční slabiky ke správným obrázkům, určovali začáteční písmeno ve větě a tvořili ho z modelíny, spojovali slabiky a vytvářeli tak slova. V tělocvičně získal  každý žák za  proběhnutí překážkové dráhy písmena, ze kterých vytvářel domečky – „soví budky“.

Všem se práce dobře dařila, a tak si zasloužili nejen každý svůj slabikář, ale také společný slabikářový dort.

Mgr. Marta Heraltová