Bobřík informatiky 2019

Také v letošním školním roce 2019/2020 jsme se zúčastnili celosvětové soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY. Soutěž probíhala ve dnech 4. – 15. 11. 2019, účastnili se žáci 4. až 9. třídy – plnili úkoly přímo na počítači. Úspěšní soutěžící, kteří dosáhli dle pravidel potřebného počtu bodů, byli odměněni diplomem a cenami. Blahopřejeme!

nejlepší výsledky kategorie MINI-2019 (pdf)

nejlepší výsledky kategorie BENJAMIN-2019 (pdf)

nejlepší výsledky kategorie KADET-2019 (pdf)