Třída je místo, kam chodím rád

„Třída je místo, kam chodím rád,“
byl název preventivního programu pro žáky 6. a 7. ročníku, který se konal  v úterý 12. 11. 2019.  Tento den nás navštívila pracovnice Pedagogicko psychologické poradny z Prostějova paní PhDr. Mgr. Kristína Kalabisová, aby si v uvedených třídách za přítomnosti třídního pana učitele 6. ročníku Ing. Mgr. Romana Tučka a třídní paní učitelky 7. ročníku Mgr. Aleny Staffové povídala se žáky o vztazích a toleranci ve třídě.

 
Prostřednictvím komunitního kruhu se žáci  zábavnou formou dozvěděli něco o sobě, svých spolužácích  a o celém kolektivu třídy.  Tato akce určitě napomohla ke stmelení a upevnění pozitivních vztahů mezi spolužáky.
 
Akce se konala v rámci plnění školního minimálního preventivního programu na školní rok 2019/2020.
 
Zapsala Renata Fialová, školní metodik prevence