Třída v pohodě aneb posílení vzájemných vztahů v kolektivu

Dne 15. 11. 2019 navštívili instruktoři z Univerzity Palackého v Olomouci žáky 4. třídy naší školy v rámci třídního teambuildingu.
Tento projekt byl zaměřen na zlepšení vzájemných vztahů ve třídě v rámci týmu při plnění různých pohybových aktivit.
Cílem teambuildingu bylo ukázat žákům, že každý jeden z nich je pro skupinu stejně důležitý, že jako celek jsou opravdu silní.
Většina pohybových aktivit se zaměřovala na týmovou spolupráci. Každou aktivitu žáci společně s instruktory vyhodnotili,
jak se jim podařila, případně co dělali chybně, jak se zlepšit.
Žáci si tento den náramně užili a uvědomili si podstatu kamarádského chování.

Mgr. Michaela Šustrová