Divadélko pro školy z Hradce Králové opět v Brodku u Konice

Dne 14. 11. 2019 žáci 1. až 5. ročníku zhlédli v kulturním domě v Brodku u Konice divadelní představení – „Poklad kapitána Baltazara“ – známých protagonistů Divadélka pro školy z Hradce Králové. Představení se dětem velmi líbilo a v závěru se dozvěděli, že velké bohatství může přinést jen starosti a konec přátelství.

Představení se zúčastnili i žáci z Horního Štěpánova a celá akce byla financována z prostředků MAP Regionu Haná na podporu čtenářské gramotnosti.

Mgr. Jana Kamená

Také žáci 2. stupně se opět v kulturním domě v Brodku u Konice setkali s herci Divadélka pro školy z Hradce Králové. Ti si pro ně tentokrát připravili propgram s názvem: Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému.

Žáci se formou volnějších moderátorských vstupů v krátkosti seznámili s životem autorů či původem jednotlivých literárních a divadelních děl. Představení bylo nejen zábavné, poučné, ale i vhodně doplnilo a rozšířilo učivo literární výchovy.

Divadelní představení bylo pro žáky zdarma, neboť bylo financováno Regionem Haná.

Zapsala: Mgr. Renata Fialová