Projektový den Objev svůj talent

„Každý má na něco talent, jen ho objevit“.

V úterý 19. listopadu 2019 nastal ten dlouho očekávaný a plánovaný projektový den „Objev svůj talent“. Žáci v tento den navštěvovali jednotlivé dílny, které si pro ně vyučující a naši hosté připravili – mnozí si poprvé vyzkoušeli hrát badminton i piškvorky, řešit hlavolamy, zpracovávat keramickou hlínu, šít na šicím stroji, dabovat animovaný seriál, vyrábět ozdoby ze slámy, připravit chemické pokusy, práci s mikroskopem a spoustu dalších dovedností. Velmi přirozeně se tvořily věkově smíšené skupinky, starší žáci pomáhali mladším a nadšeně se věnovali připraveným činnostem. Žáci si během dne ani nestihli uvědomit, kolik nového se dnes naučili.

Velké poděkování patří paní Veronice Greplové a paní Miloslavě Zatloukalové, které si pro naše žáky připravily vyrábění ze slámy, a panu Jakubu Skřebskému, který k nám do školy přivezl svoje dabingové studio a žáci si vyzkoušeli práci dabéra.