Podzim v družině

Od září jsme v družině vytvořili mnoho krásných výrobků, podnikli spoustu akcí a bavili se při různých hrách venku i uvnitř. 4. října zavítal do naší tělocvičny v rámci Projektového odpoledne v družině lektor Jiří Sadila, který děti provedl Cirkusovou dílnou a ukázal jim různé aktivity i jednotlivé pomůcky. Děti se učily spolupracovat a pomáhat spolužákům při chůzi po provaze, pozorovaly lektora při žonglování a výrobě žonglovacího míčku, skákaly přes houpačku, vyzkoušely si všechny dovezené pomůcky a nakonec skoro zapomněly dýchat při jízdě Jiřího Sadily na jednokolce po lavičkách.

První listopadový den se v naší družině konala Halloweenská párty se spoustou her, občerstvení a tematickou výzdobou, nechyběly ani strašidelné masky a kostýmy, ve kterých si děti poslechly vyprávění o původu vyřezávaných dýní a pak si zatančily při veselé i strašidelné muzice.

Týden nato nám konečně přálo počasí a my se mohli vydat na kopec za kulturním domem vypustit draky a vyzkoušet, kam až doletí. Někoho draci pěkně potrápili, dva z nich jsme museli zachraňovat z keře a stromu, všechno ale dobře dopadlo a další podzimní aktivitu jsme si mohli odškrtnout z našeho seznamu. Tam samozřejmě patřilo i výtvarné tvoření na aktuální témata, např. kolem svátku sv. Martina jsme malovali a vyráběli koníky a husy, vyprávěli si pověst o tomto světci a nástěnky děti vyzdobily svými jmény z barevných čtverečků papíru.

Celý listopad dětem zpestřovala pobyt v družině studentka Adélka Vodáková, bývalá žačka naší školy, která u nás byla na praxi. Děti si ji zamilovaly a dodnes na ni rády vzpomínají.

Mgr. Markéta Odehnalová