Vystoupení dramatického kroužku

Žáci 5. třídy, kteří navštěvují Dramatický kroužek pod vedením Mgr. Pavly Freharové, si připravili dramatizaci pohádky „O Šípkové Růžence“.

V úterý 17. 12. malí herci pozvali své rodiče, příbuzné a přátele a konala se předvánoční besídka, kterou zpestřila také vystoupení žáků, kteří navštěvují brodeckou pobočku ZUŠ Konice.

Skvělé pěvecké výkony děvčat a chlapců si zasloužily velký potlesk. Děkujeme za krásný zážitek.

Můžete se podívat na fotografie a videosestřih z besídky. (Odkaz na stažení celé besídky jsem zaslala všem rodičům 5. třídy na jejich rodičovské emaily.)

Mgr. Kateřina Dostálová