Školní kolo 46. ročníku Olympiády z českého jazyka

V úterý 7. ledna 2020 se konalo na naší základní škole školní kolo 46. ročníku Olympiády z českého jazyka. Tato soutěž je určena pro žáky 8. a 9. ročníku. Cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

 
Do soutěže se v letošním školním roce dobrovolně přihlásilo celkem 13 žáků. Olympiáda z českého jazyka není nikterak jednoduchá. Soutěžící musí prokázat schopnost logicky uvažovat, schopnost pracovat s textem a nenechat se „nachytat“ různými záludnostmi. Soutěž má dvě základní části: mluvnickou a slohovou.
 
Prvními třemi nejúspěšnějšími řešiteli z obou tříd se stali:
 
1. místo – Kateřina Mazalová (9. ročník)
2. místo – Ema Sekaninová (9. ročník)
3. místo – Filip Eyer (9. ročník) – náhradník
 
Obě výše uvedené dívky postupují do okresního kola, které se uskuteční v pondělí 20. 1. 2020 na Základní škole Melantrichova v Prostějově. Budeme jim držet palce.
 
Soutěž vyhodnotila a text zapsala Renata Fialová