Ve zdravém těle zdravý duch

Školní projektové dny „Ve zdravém těle zdravý duch aneb jíme zdravě, sportujeme a poznáváme svět kole sebe“
 

Žáci, kteří se ve dnech 15. 1. – 17. 1. 2020 nezúčastnili lyžařského kurzu v Kladkách, ve škole vůbec nezaháleli. Byl pro ně připraven zajímavý program, a to jak sportovní, naučný, ale i poznávací. 
 
Žáci byli rozděleni se svými vyučujícími do 3 skupin. Každá skupina se každý den věnovala různým činnostem. Například deváťáci se připravovali na přijímací zkoušky na střední školy, chodili na vycházky do přírody, zahráli si v Přemyslovicích netradiční sport, a to bowling. Při hře nebyla o legraci nouze. V pátek to po celé škole nádherně vonělo dozlatova upečenými mafinami.
 
Šesťáci a sedmáci si přinesli do „literární kavárny“ vlastní knížky, aby si o nich společně u dobrého čaje popovídali. Touto cestou děkujeme paní Miluši Zemánkové, která dětem do „kavárny“  napekla výborné lentilkové mafinky.
 
Čtvrťáci a páťáci v tělocvičně pilně trénovali přehazovanou. Někteří žáci navštívili prostějovskou hvězdárnu, aby virtuální meziplanetární kosmickou lodí poznávali SLUNEČNÍ SOUSTAVU. Obdivovali Slunce, Měsíc, proletěli se pásem planetek, a to vše v 3D projekci s odborným výkladem. 
 
Sportovním zážitkem byla návštěva konického kluziště.
 
Projektové dny byly opravdu pestré, zajímavé a nikdo se při nich nenudil.
 
Zapsala Renata Fialová