Hygienická doporučení a opatření

Ředitelka školy sleduje web Ministerstva školství (MŠMT), Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje. Ředitelka školy se řídí veřejně dostupnými pokyny těchto institucí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.  

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 se obracejte se na příslušné krajské hygienické stanice.

Informace a doporučení pro naše žáky a jejich rodiče:

  • není důvod k panice, není důvod k uzavírání škol
  • onemocnění koronavirem má v naprosté většině případů mírný průběh
  • pokud se někdo z vaší rodiny vrátil v posledních dnech ze zahraničí z rizikové oblasti, dbejte pokynů na výše uvedených webech
  • v naší škole jsme zvýšili hygienická opatření, žáci byli poučeni, používáme ve zvýšené míře dezinfekční přípravky při úklidu, v nejbližším dnech budou do tříd umístěny dezinfekční gely a žáci budou poučeni o jejich používání – to vše především z důvodu, že se v těchto dnech v naší škole šíří nákaza běžnou sezónní chřipkou, také se vyskytuje střevní chřipka