Teambuilding aneb stmelování kolektivu

Dne 21. 2. 2020 žáky 4. třídy znovu navštívil zkušený instruktor, který se zabývá zlepšením vzájemných vztahů ve třídě v rámci stmelování kolektivu.

Většina pohybových aktivit, které žáci uskutečnili, byla zaměřena na týmovou spolupráci a vzájemné komunikační dovednosti. Cílem tohoto projektového dne bylo ukázat žákům, že jako celek jsou opravdu silní a každý z nich je pro skupinu stejně důležitý. Součástí každé pohybové aktivity bylo závěrečné
shrnutí, kdy instruktor ve spolupráci s paní učitelkou pomohl žákům vyhodnotit jejich výkony, pochválil je za úspěchy, případně vysvětlil, co by bylo potřeba napravit.

Všechny tyto hry se zaměřovaly na podporu zdravého třídního klimatu, žáci si tento den opět společně užili.

Mgr. Michaela Šustrová