Informace pro rodiče a žáky – uzavření školy a výuka žáků

Vážení rodiče, milí žáci,

uzavření školy z důvodu mimořádného opatření neznamená, že žáci budou mít „prázdniny“.
Všichni vyučující budou průběžně zadávat žákům úkoly, budou kontrolovat a vyhodnocovat plnění úkolů, vyučující budou k dispozici na svých emailových adresách ke konzultaci s rodičem nebo žákem.

Zadané úkoly naleznete v modulu „Zkušební plán“ na iškole, starší žáci také najdou zadané úkoly v modulu „Testy“ nebo v modulu „Domácí úkoly“.

Vážení rodiče, dohlédněte, zda žáci zadané úkoly plní!

Žáci, neváhejte využít emailovou konzultaci s pedagogy.

Nemůžete se na iškolu dostat? Zapomněli jste přihlašovací údaje? Pište na email ředitelce školy.

Zapomněli jste si ve škole učebnici nebo sešit? Během čtvrtka 12. 3. a pátku 13. 3. si můžete v dopoledních hodinách zapomenuté věci ve škole vyzvednout.

Máte technické problémy? Nemáte doma počítač nebo internet? Kontaktujte telefonicky ředitelku školy a zadávání úkolů budeme řešit individuálně.

Žádám naše žáky, chovejte se zodpovědně a bezpečně, dbejte o své zdraví a zdraví svých blízkých, nevystavujte se zbytečným rizikům.