Jsme s Vámi

Vážení rodiče, milí žáci,

velice Vás zdravím v této náročné době.

Chci Vám tímto sdělit, že si uvědomujeme Vaši současnou těžkou situaci, se všemi vyučujícími jsme v častém emailovém i telefonickém kontaktu a navzájem si sdělujeme informace a zkušenosti.

Chci Vás ujistit, že všichni vyučující berou ohled na následující skutečnosti:

  • víme, že mnoho z Vás nemá doma tiskárnu, abyste si mohli dokumenty tisknout
  • víme, že nemusíte mít k dispozici potřebný software k otvírání souborů různých formátů a můžete mít se zasílanými soubory problémy
  • víme, že všichni rodiče nemůžete být odborníci přes počítače
  • víme, že mnoho z Vás chodí stále do práce a po příchodu z práce Vás čeká druhá směna v domácnosti a s výukou dítěte – za to Vás velice obdivujeme a děkujeme
  • víme, že některým žákům jdou zadané úkoly snadno, někteří žáci mají s úkoly problémy

Ptáte se na zasílání úkolů ke kontrole vyučujícím – pokud vyučující nenapíše, že máte úkol nějakým způsobat poslat zpět, platí pravidlo: nemusíte úkoly posílat.

Máme za sebou 8 školních dní, kdy žáci nemohou do školy, kdy realizujeme výuku na dálku v domácím prostředí. Prozatím netušíme, jak dlouhá tato doba bude.

Vážení rodiče,

potřebujeme nyní od Vás vědět, jak hodnotíte těchto 8 dní? Mají Vaše děti úkolů málo nebo hodně? Jsou úkoly příliš těžké? Zvládají Vaše děti úkoly samostatně? (Přibližně od 4. třídy už by děti většinu úkolů měly zvládnout samostatně. Od 5. třídy by děti měly být také schopny samostatně obsluhovat iškolu, komunikovat s vyučujícím emailem a měly by zvládnout poslat soubor jako přílohu emailu, případně nahrát soubor v iškole v modulu „Domácí úkoly“ – tyto dovednosti se ve škole učily.)

Žádám Vás tímto, abyste se nebáli ozvat – pište mi (email, SMS), telefonujte mi (739 330 730). Napište mi Vaše odpovědi na výše uvedené otázky, Vaše názory a připomínky. Potřebujeme od Vás zpětnou vazbu, abychom tento způsob výuky společně zvládli. I my se v této nové situaci každý den učíme „jak na to“.

Vážení rodiče, milí žáci, myslíme na Vás.
S pozdravem Kateřina Dostálová