Zápis dětí do 1. ročníku

V pátek 17. dubna 2020 se uskuteční zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro rok 2020/2021 proběhne ve dnech 1. až 17. 4. 2020 bez účasti dětí.

Zákonný zástupce dítěte doručí ve výše uvedeném termínu veškeré potřebné dokumenty do školy – osobně nebo zašle poštou na adresu školy.

Čtěte, prosím, podrobnosti v přiloženém souboru.

Informace k zápisu dětí do 1. třídy (pdf)

Každému dítěti bude přiřazeno registrační číslo, informaci obdržíte emailem.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

 Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno

  • zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí na dveřích budovy základní školy
  • a na webových stránkách školy: http://www.zsbrodekukonice.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 20. dubna 2020

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.