Informace ke dni 29. 4. 2020 – plánované otevření škol

Vážení rodiče,

od 25. května bude umožněna osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Přítomnost žáků druhého stupně nebude ve škole povolena, uvažuje se pouze o blíže neurčené formě konzultací.

Doporučený počet žáků ve školní skupině bude maximálně 15 žáků. Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
Zvažujeme vytvořit skupiny s ohledem na žáky dojíždějící, žáky místní, je tedy pravděpodobné, že v jedné školní skupině nebudou spolu žáci jedné třídy. Také je pravděpodobné, že dítě nebude „učit“ jeho třídní paní učitelka.

Školní družiny ani zájmové kroužky nebudou povoleny. Tělesná výuka bude zakázána.

Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.

V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné. Žák bude muset mít při sobě několik náhradních roušek.

Zákonný zástupce dítěte bude muset podepsat čestné prohlášení, že dítě ani nikdo ze společné domácnosti nesplňuje kritéria rizikovosti.

Na přelomu dubna a května očekáváme od Ministerstva školství pokyny, jaké hygienické a organizační podmínky musí školy splnit, aby mohlo 25. května 2020 dojít k otevření školy pro žáky. Poté budeme ihned informovat Vás rodiče, jakým způsobem budeme realizovat výuku na naší škole.

Vážení rodiče, držte se, myslíme na Vás i na naše žáky. Nejraději bychom opět „naskočili“ do běžného režimu výuky, to však není možné.

S pozdravem a přáním klidných dnů Kateřina Dostálová

Doplňující informace:
– třídní schůzky se nebudou konat
– nebudou se konat žádné vědomostní ani sportovní soutěže na jakékoliv úrovni (školní, okresní, krajská kola)
– nebudou se konat žádné výlety ani jiné akce
– nebude se konat „pasování prvňáčků“, nebude se konat slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy