Informace k plánovanému otevření školy pro žáky 1. stupně a pro žáky 9. ročníku, obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci.

Od 11. května 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku v základní škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Účast žáků je dobrovolná. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo základní provozní podmínky, které je nutné dodržet.
Žáky je nutné přihlásit k výuce nejpozději dne 7. 5. 2020.

Čtěte více v přiloženém souboru: Pokyny – žáci 9. ročníku  (pdf)
Čestné prohlášení: Stáhněte si čestné prohlášení (pdf)

 

Od 25. května 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně základní školy na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků není povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo základní provozní podmínky, které je nutné dodržet.
Žáky je nutné přihlásit k výuce nejpozději dne 14. 5. 2020.

Čtěte více v přiloženém souboru: Pokyny – žáci 1. stupně ZŠ  (pdf)
Čestné prohlášení: Stáhněte si čestné prohlášení (pdf)

 

Od 25. května 2020 obnovíme provoz mateřské školy v Brodku u Konice. Děti je nutné přihlásit k docházce nejpozději dne 14. 5. 2020.

Čtěte více v přiloženém souboru: Pokyny – děti v MŠ
Čestné prohlášení: Stáhněte si čestné prohlášení (pdf)

 

Odpovědi na Vaše dotazy: (dotazy a odpovědi budeme aktualizovat a přidávat, sledujte)

Odkdy / dokdy bude otevřena mateřská škola?
25. května bude zahájen běžný provoz mateřské školy: 6:30 – 15:30.

Bude moje dítě ve školní skupině se svými spolužáky ze třídy?
Nemůžeme zaručit, že Vaše dítě bude ve školní skupině se svými spolužáky. Budeme se však snažit, aby v jedné školní skupině bylo co nejvíce žáků z jedné třídy.

Bude mít moje dítě ve školní skupině svoji třídní paní učitelku?
Školní skupiny budeme vytvářet až podle počtu přihlášených žáků a podle požadavků rodičů na odchod žáků ze školy. Nelze zajistit, že Vaše dítě bude mít ve školní skupině svoji třídní paní učitelku.

Budou se žáci učit podle rozvrhu?
Žáci se nebudou učit podle rozvrhu. Každá školní skupina bude mít časově přesně určené výukové bloky a přestávky tak, aby se na chodbě, na toaletách i v jiných prostorách školy nepotkali žáci z různých školních skupin.

Co se budou žáci učit? Jak se budou učit?
Žáci budou pracovat na úkolech, které budou zadány ve zkušebním plánu, podobně jako to nyní dělají doma. Každý žák bude sedět samostatně v lavici, je nutné zachovat odstupy mezi žáky minimálně 1,5 metru.

Proč nemohou být žáci ve školní skupině tak, jak byli ve třídě?
Dle pokynů MŠMT musíme uvažovat o skutečnosti, že žáci přijíždějí do školy jedním autobusem, tedy se již setkávají na zastávce a v autobuse – tím pádem přirozeně vytvářejí „skupinu“, ve které dochází k vzájemným kontaktům. Podobně musíme také uvažovat o sourozencích – měli by být v jedné školní skupině.

Co když se ve školní skupině prokáže nakažený žák nemocí Covid-19?
Dle pokynů bude celé školní skupině a pedagogickým pracovníkům, kteří vyučovali ve školní skupině, nařízena karanténa. Protože se školní skupiny navzájem nepotkávaly, ostatní školní skupiny budou pokračovat ve výuce.

A jak je to s deváťáky?
Žáci 9. ročníku mohou využít možnosti přípravy na přijímací zkoušky, a to osobní přítomností ve škole od 11. května 2020. Tato možnost se týká opravdu jen žáků, kteří budou konat přijímací zkoušky. Pro žáky 9. ročníku, kteří jsou již přijatí na střední školy a učňovské obory, nebo přijímací zkoušky dělat nebudou, nemá osobní přítomnost ve škole velký smysl. Stále bude pokračovat distanční výuka. Příprava na přijímací zkoušky bude tedy „něco navíc“.

Nechci svoje dítě poslat do školy / do školky. Bývá často nemocné, lékař nám to nedoporučil. / Bojím se. / Nechci, aby moje dítě šlo do školy za takových podmínek – roušky, dodržování odstupů.
Opravdu je zcela na Vás, zda svoje dítě do školy pošlete. Není třeba žádné lékařské potvrzení. Nemusíte nic  zdůvodňovat. Nemusíte nám dávat vědět. Pouze v opačném případě, kdy chcete dítě do školy poslat, je nutné dítě přihlásit nejpozději 14. 5. 2020 a podepsat čestné prohlášení, které dáte dítěti 25. 5. 2020.

Jsem teď s dítětem doma „na ošetřovném“. Nechci poslat dítě do školy / do školky. Když dítě do školy / do školky nepošlu, přijdu o ošetřovné?
K dnešnímu dni (7. 5.) tohle zatím není jasné. Paní ministryně Maláčová žádá vládu o projednání a stanovení  jasných pravidel.

Bude se vařit ve školní jídelně?
Od 25. května se bude vařit ve školní jídelně. Nárok na oběd má pouze žák, který bude přihlášen ke školní výuce. Každá školní skupina bude mít přesně vymezený časový prostor, kdy vstoupí do jídelny a kdy z jídelny odejde. Proběhne dezinfekce prostoru a do jídelny pak může vstoupit další školní skupina.