Informace ze ZUŠ Konice – přijímací talentové zkoušky

Informace k přijímacím talentovým zkouškám do ZUŠ Konice na školní rok 2020/2021:

Přijímací zkoušky do všech oborů se budou konat za zvýšených hygienických podmínek v týdnu od 1. – 5. 6. 2020 vždy v čase od 16:00 – 18:00 hodin pouze v budově ZUŠ Konice, a to včetně žáků z poboček Brodek u Konice, Luká, Bohuslavice, Hvozd. K přijímacím zkouškám se mohou hlásit děti od 5 let.

Zápisový lístek k přijímacímu řízení je k dispozici  na webových  stránkách www.zuskonice.cz v sekci aktuality – informace pro rodiče.

Vstup do budovy školy k přijímacím zkouškám je povolen pouze za doprovodu jednoho rodiče.

 

Termíny přijímacích zkoušek:

1.6.2020 – solový a popový zpěv

1.6.2020 – bicí nástroje + elektrická a basová kytara

1.6.2020 – výtvarný obor

2.6.2020 – hra na klavír + elektrické klávesové nástroje

3.6.2020 – hra na smyčcové nástroje

4.6.2020 – hra na dechové nástroje žesťové a dřevěné

4.6.2020 – hra na klasickou kytaru

5.6.2020 – taneční obor a  literárně – dramatický obor