Vrácení úplaty za II. pololetí školního roku 2019/2020 – školní družina, kroužky

Vzhledem k mimořádné situaci, v souvislosti s epidemií koronaviru, byla od 11. 3. 2020 školní družina uzavřena. Úplata za vzdělávání ve školní družině byla zákonnými zástupci dětí uhrazena do konce školního roku 2019/2020.

Informace ze ZUŠ Konice – přijímací talentové zkoušky

Informace k přijímacím talentovým zkouškám do ZUŠ Konice na školní rok 2020/2021: Přijímací zkoušky do všech oborů se budou konat za zvýšených hygienických podmínek v týdnu od 1. – 5. 6. 2020 vždy v čase od 16:00 – 18:00 hodin pouze v budově ZUŠ Konice, a to včetně žáků z poboček Brodek u Konice, Luká, Bohuslavice, Hvozd….

Informace k plánovanému otevření školy pro žáky 1. stupně a pro žáky 9. ročníku, obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci. Od 11. května 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku v základní škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Účast žáků je dobrovolná. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo základní provozní podmínky, které je nutné dodržet.