Informace pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, milí žáci.

Od 8. června 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 6. až 9. ročníku v základní škole:

  • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole
  • odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb, odevzdání klíčků od skříněk
  • vyúčtování plateb za obědy
  • předání vysvědčení za 2. pololetí 2019/2020 dne 30. 6. 2020
  • výuka bude dále pokračovat distanční formou jako doposud

Organizace přítomnosti žáků ve škole:

Určené dny Kdo Čas Pedagogický pracovník
Pondělí 15. 6. a úterý 16. 6. Žáci 9. třídy 7:15 až 10:30 p. uč. Müllerová
Středa 17. 6. a čtvrtek 18. 6. Žáci 8. třídy 7:15 až 10:30 p. uč. Fialová
Pondělí 22. 6. a úterý 23. 6. Žáci 7. třídy 7:15 až 10:30 p. uč. Staffová
Středa 24. 6. a čtvrtek 25. 6. Žáci 6. třídy 7:15 až 10:30 p. uč. Tuček
Úterý 30. 6. – předání vysvědčení Žáci 1. až 9. třídy 7:30 – 8:00 třídní učitel/ky

S podrobnými informacemi Vás budou kontaktovat třídní učitelky / třídní učitel.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo základní provozní podmínky, které je nutné dodržet. Více čtěte v přiloženém souboru (pdf): Pokyny – žáci 2. stupně

Čestné prohlášení: Stáhněte si čestné prohlášení (pdf)