Ukončení školního roku

Školní rok 2019/2020 bude ukončen v úterý 30. června 2020, kdy žáci obdrží vysvědčení.

Žáci 1. až 8. ročníku se dostaví do školy do svých tříd v čase 7:15 až 7:30 hod. Proběhne předávání vysvědčení, které bude ukončeno nejpozději v 8:15 hod.

Žákům 9. ročníku bude slavnostně předáno vysvědčení v jejich třídě v 8:30 hod.

Stále platí hygienická opatření:
– do budovy školy mohou vstoupit pouze žáci bez příznaků virového onemocnění
– všechny osoby, které se pohybují v budovách školy si chrání ústa rouškou. Žáci si mohou sundat roušku ve třídě pouze po vzájemné dohodě s pedagogem, pokud bude zajištěn vzájemný odstup všech osob minimálně 1,5 metru
– ihned po vstupu do budovy školy si žáci umyjí ruce a provedou dezinfekci rukou dle pokynů pedagogů

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti s sebou (žáci, kteří v květnu nebo červnu neodevzdávali).
Stáhněte si čestné prohlášení (pdf)

Pokud si žák nepřijde v uvedenou dobu v úterý 30. 6. do školy pro vysvědčení, vysvědčení bude uloženo v kanceláři školy, kde si zákonný zástupce dítěte může vysvědčení vyzvednout.