Konec školního roku 2019-2020

Vážení rodiče, dámy a pánové, děvčata a chlapci,

skončil velmi neobvyklý a náročný školní rok 2019/2020. Chtěla bych Vám poděkovat za spolupráci, za to, jak jste zvládli, milí rodiče, podporovat své děti během období, kdy děti nemohly chodit do školy.

V úterý 30. června si naši žáci odnesli krásná vysvědčení, žáci 9. třídy si pro nás pedagogy připravili velmi pěkné rozloučení.
Milí deváťáci, přejeme vám krásné prázdniny, v září vám přejeme úspěšný start a hodně štěstí při studiu na středních školách.

Přeji Vám všem spolu se všemi zaměstnanci naší školy klidné, slunečné a pohodové prázdniny, budeme se těšit na setkání v září.
Mgr. Kateřina Dostálová