Informace ke školní družině

Informace o závazných přihláškách do školní družiny pro školní rok 2020/2021:

Vážení zákonní zástupci,

pokud plánujete na školní rok 2020/2021 využít pro Vaše dítě služeb školní družiny, prosíme o vyplnění Závazné přihlášky do družiny 2020/2021.

Žáci 1. třída – zákonný zástupce dostane závaznou přihlášku do družiny 1. 9. 2020 od vychovatelky, která bude přítomna v 1. třídě při nástupu dětí do 1. třídy.

Žáci 2. – 5. třída – třídní učitelky rozdají 1. 9. 2020 závazné přihlášky dětem, u kterých jsme se informovali o předběžném zájmu o školní družinu na konci školního roku 2019/2020.

 

Družina bude v provozu od 2. 9. 2020 od 6:30 hod.

Do družiny budou od 2. 9. 2020 přijaté pouze děti, které při příchodu do družiny odevzdají vychovatelce vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou závaznou přihlášku (toto platí i pro ranní družinu od 6:30 hod.).

Dítě může být přijato do školní družiny až po odevzdání závazné přihlášky, do naplnění kapacity školní družiny.

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat.

Zuzana Bohuslavová, vychovatelka ŠD