Zpráva ze školní jídelny

Vážení rodiče,

vzhledem k novým hygienickým a protiepidemickým pravidlům pro školní jídelnu bude omezen výdej obědů do jídlonosičů. Rodiče, kteří si budou chtít vyzvednout oběd žáka první den nemoci, zazvoní u bočních dveří na kuchyň (boční dveře vlevo při pohledu na budovu školy od silnice) a tam si pracovnice kuchyně jídlonosič přebere. Tento výdej je časově omezen a to pouze od 10:30 do 11:10 hod. 

Další hygienická pravidla pro školní jídelnu:

  • před vstupem do školní jídelny každý strávník provede důkladné mytí rukou mýdlem a teplou vodou, případně ruce dezinfikuje
  • strávníci si samostatně neodebírají příbory
  • výdej pití je zajištěn bezdotykovým dávkovačem
  • školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe: je zajištěno mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C), finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C

Děkuji za pochopení a spolupráci.
V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Vedoucí školní jídelny Kateřina Kočiříková