Zahájení výuky náboženství

Ve středu 23. 9. bude zahájena výuka náboženství pro 1. až 4. třídu.

Ve čtvrtek 24. 9. bude zahájena výuka náboženství pro 5. až 9. třídu (koná se, i když je Den dopravní výchovy).