Rozloučení s létem aneb obec Jednov v historii a místních pověstech

Ve čtvrtek 3. 9. 2020 se všichni  žáci 9. ročníku vydali na turisticko poznávací výšlap do JEDNOVA. S třídní paní učitelkou se sešli na brodecké autobusové zastávce. Čekalo je nezbytné poučení o bezpečnosti,  dezinfekce rukou, první společná fotečka  a hurá do terénu směrem do Jednova.

 
Cestou se povídalo o všem možném. Každý sdílel své zážitky z doby koronavirové epideme a letních prázdnin. První delší zastavení nás čekalo v Labuticích u kapličky. Zde jsme si povídali o historii jednovského větrného mlýna. Kromě jiného se z pracovního listu  žáci dozvěděli, že stojí v nadmořské výšce 525 m a byl založen v roce 1842 Ignácem Zápařkou.
 
Cestou jsme se zastavili u Zahálků a zkratkou vedly naše kroky do Jednova. Podle plánu jsme tam dorazili v 9.00 hod. V Mariánské zahradě byly připraveny další zajímavé úkoly, které se týkaly historie založení obce Jednov a přilehlých vesnic – Suchdola, Lipové, Dešné a Štěpánova.
 
První osadníci přicházeli kolonizovat místní kraj ve 14. století. Během třicetileté války bylo osidlování zpomaleno a kraj postupně pustl. Nové období nastalo v 17. století. Vesnice byly postupně obnoveny. Noví osadníci byli českého a německého původu.
 
Dominantou Jednova je kostel Navštívení Panny Marie a studánka, jejíž voda podle místních pověstí zázračně uzdravovala. Zdejší mlynář Martin Kroutil postavil nad pramenem mariánskou kapličku.
 
Po cestě jsme se zastavili u jednovské KNIHOBUDKY, která dříve sloužila jako telefonní budka. Na místním hřišti jsme si opekli špekáčky. Vydesinfikované ruce byly samozřejmostí. Kluci Honza a Vítek nám přinesli nezbytné tyče na opékání. Zatímco všichni kluci chystali oheň, děvčata využila k potěšení houpačky a kolotoče. Po celou dobu panovala prima atmosféra, počasí nám přálo, sluníčko se na nás jenom usmívalo. V závěrečné anketě se všichni deváťáci shodli na tom, že se akce povedla a že to byl pěkný začátek nového školního roku.
 
Zapsala: Renata Fialová, třídní učitelka 9. ročníku