Den dopravní výchovy

Ve čtvrtek 24. září 2020 se v případě příznivého počasí uskuteční Den dopravní výchovy.

Žáci přijdou do školy ve sportovním oblečení, s batůžkem a psacími potřebami. Žáky čekají hry, aktivity a testy, kdy se seznámí s dopravními značkami, dopravními situacemi, jak poskytnout první pomoc, vyzkouší si jízdu zručnosti na kole.

Dle domluvy s třídní učitelkou si žáci 1. až 3. třídy vezmou do školy koloběžku. Žáci 4. až 9. třídy mohou přijet na kole – cyklistická přilba nutná!