Zájmová činnost ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme následující zájmové kroužky a nepovinný předmět. V letošním školním roce je menší nabídka zájmové činnosti, řídíme se doporučením ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví, abychom omezili promíchávání žáků z různých tříd.

V každé třídě také nabízíme doučování, informace u třídní učitelky Vašeho dítěte, nebo u paní učitelky konkrétního předmětu.

Kroužky 1. stupeň

Kroužek Vyučující Den Čas
Kroužek anglického jazyka (1. a 2. tř.)
K. Chytilová Úterý 11:45 – 12:45
Textilní hrátky
(2. a 3. tř.)
M. Heraltová Úterý 12:45 – 13:45
Tvořivé dílny (4. a 5. tř. L. Davidová Pátek 12:35 – 13:35
Polytechnický kroužek (4. tř.) Preciosa – p. Dostál, p. Krejčíř Úterý
– dle situace zahájíme kroužek v listopadu
12:30 – 14:00
Nepovinný předmět Náboženství (1. a 2. tř.) O. Horáček Středa 11:50 – 12:35
Nepovinný předmět Náboženství (3. a 4. tř.) O. Horáček Středa 12:40 – 13:25

 

Kroužky 2. stupeň

Kroužek Vyučující Den Čas
Cvičení z M (příprava k přijímacím zkouškám) 9. tř. E. Skokánková Středa (jednou za 3 týdny) 13:15 – 14:45
Cvičení z ČJ (příprava k přijímacím zkouškám) 9. tř. R.Fialová Středa (jednou za 3 týdny) 13:15 – 14:45
Nepovinný předmět Náboženství (5.-8.tř.) O. Horáček Čtvrtek 13:15 – 14:00
Kroužek / klub / psaní domácích úkolů
(především pro žáky čekající na autobus do Lipové)
L. Davidová Pondělí 12:30 – 13:30
dále nabízíme doučování hlavních předmětů informace u vyučujících