Mimořádné opatření od 5. října 2020

Vážení rodiče,
od pondělí 5. října 2020 platí pro naši základní školu mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje:

1) pro žáky 1. stupně:
– vyučovací předměty dle běžného rozvrhu
– zákaz zpěvu ve výuce i při zájmové činnosti
– výuka tělesné výchovy bude probíhat běžným způsobem
– školní družina je v provozu, kroužky budou probíhat

2) pro žáky 2. stupně:
– vyučovací hodiny dle běžného rozvrhu (žádný vyučovací předmět se neruší), doučování a kroužky se neruší
– zákaz zpěvu ve výuce i při zájmové činnosti
– zákaz sportovních činností, zákaz převlékání – výuka tělesné výchovy pokračuje, žáci budou chodit ven – přizpůsobte této skutečnosti oblečení i obuv žáků