Krizová opatření vlády vydaná 8. 10. 2020

Krizová opatření vlády pro období od 12. října do 23. října 2020

Mateřská škola
stejný režim jako doposud

Základní škola – 1. stupeň
stejný režim jako doposud
tzn.: v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění

Školní družina – stejný režim jako doposud, kroužky se konají (jsou to kroužky v rámci školní družiny, mohou se konat), náboženství se koná

Základní škola – 2. stupeň
– střídavá prezeční a distanční výuka po třídách
– doučování se koná, cvičení z ČJ a M se koná, náboženství se koná (jsou to výukové aktivity, mohou se konat)
Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.

Týden od 12. 10. do 16. 10.

  • prezenční výuka: 6. a 7. třída
  • distanční výuka: 8. a 9. třída

Týden od 19. 10. do 23. 10

  • prezenční výuka: 8. a 9. třída
  • distanční výuka: 6. a 7. třída

Žáci 2. stupně obdrželi k distanční výuce veškeré informace. Hlavním komunikačním nástrojem pro distanční výuku je informační systém EDOOKIT. Znovu upozorňuji, že se žáci musí do EDOOKITU přihlašovat svým vlastním žákovským účtem.

Vážení rodiče, prostřednictvím informačního systému EDOOKIT obdržíte podrobné informace k distanční výuce.