Krizové opatření vlády ze dne 12. října 2020

Vláda České republiky omezuje s účinností od středy 14. října 2020 do neděle 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Vzdělávání se od středy 14. října 2020 realizuje distanční výukou (Čtěte dokument „pokyny-distanční-výuka“, který jste obdrželi. Znovu přikládám.) Distanční výuka je pro žáky povinná.

ZS-Brodek-u-Konice-pokyny-distancni-vyuka (pdf)

Veškeré úkoly, zadání a informace o videovýuce najdete ve školním informačním systému Edookit.

Žáci jsou automaticky odhlášeni z obědů ve školní jídelně na středu 14. 10. a čtvrtek 15. 10. a na celý příští týden.

Školní jídelna v příštím týdnu nabízí stravování pro žáky na distanční výuce:

  • ke stravování v příštím týdnu musí rodiče žáka přihlásit u vedoucí školní jídelny nejpozději ve čtvrtek 15. 10. do 10:00 hod.
  • obědy se budou vydávat pouze do řádně označených (jméno žáka) jídlonosičů
  • jídlonosič bude strávníkem přistaven mezi 7:00 až 8:00 hod. k hlavnímu vchodu do školy, jídlonosič si strávník odebere mezi 12:00 až 12:30 hod. u hlavního vchodu do školy

Školní družina je uzavřena.

Mgr. Kateřina Dostálová