Přerušení dodávky elektřiny dne 16. 10., vyhlášení volného dne ZRUŠENO

Přerušení dodávky elektřiny v budově mateřské školy a v obou budovách základní školy:

V rámci odstávky č. 200476762 je plánováno přerušení nebo omezení dodávky elektřiny v termínu: pátek 16. 10. 2020 od 7:00 do 15:00 hod.

Vážení rodiče,
zvažovali jsme různé varianty, jak zajistit výuku. Největším problémem v tento den bude „zima“, nebude možné topit. Předpověď počasí pro tento den je nepříznivá i pro venkovní aktivity. Proto v zájmu ochrany zdraví Vašich dětí i našich zaměstnanců jsem se rozhodla vyhlásit pro tento den volný den, tzv. „ředitelské volno“.

Ruším vyhlášení volného dne z důvodu uzavření škol – opatření vlády ze dne 12. 10. (Vyhlášení volného dne v tomto případě nemá oporu v zákoně.)

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 1 volný den pro žáky základní školy v termínu: pátek 16. 10. 2020. Volný den je vyhlášen z provozních důvodů – přerušení dodávky elektrické energie.

Školní družina je v tento den uzavřena.
Školní jídelna
je v tento den mimo provoz.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni:

  1. prostřednictvím školního elektronického informačního systému,
  2. zveřejněním na webových stránkách školy,
  3. zveřejněním na dveřích hlavní budovy základní školy.

Mgr. Kateřina Dostálová