Distanční výuka – otázky a odpovědi

Vážení rodiče, milí žáci,

zpracovala jsem opět Vaše dotazy a naše odpovědi. Neváhejte se na nás obrátit s Vašimi dotazy, v případě nejasností komunikujte.

Leží na Vás nyní zodpovědnost, abyste zajistili plnění povinné školní docházky svého dítěte v domácích podmínkách – při distanční výuce.

Distanční výuka je povinná, my se snažíme, abychom Vám v této nelehké době pomohli a nabídli podporu.

Distanční výuka probíhá různými způsoby – offline výuka (práce s učebnicí, s pracovními sešity, s pracovními listy), online výuka (výuka s podporou počítače, online cvičení, vyhledávání informací, výuková videa), videovýuka (vyučovací hodina s paní učitelkou / panem učitelem formou videokonference v reálném čase).

Naše škola vede distanční výuku kombinací všech výše jmenovaných forem. Vy zajistíte Vašim dětem výuku dle Vašich možností.

Přeji vám pevné zdraví, v případě nemoci brzké uzdravení. Všichni doufáme, že uzavření škol nebude trvat dlouho a s našimi žáky se brzy setkáme.

Mgr. Kateřina Dostálová

 

Otázka: Moje dítě se nemůže účastnit videovýuky. Nemáme potřebné vybavení / máme špatný internetový signál / jsme v práci, dítě je u babičky. Co máme dělat?

Odpověď: Videovýuka je nabídka z naší strany, můžete (ale nemusíte) využít. Je to forma výuky, kterou jste Vy rodiče velmi ocenili v době uzavření škol na jaře tohoto roku. Pokud se Vaše dítě vůbec nemůže účastnit videovýuky, oznamte tuto skutečnost třídní učitelce Vašeho dítěte. Pokud se Vaše dítě nemůže účastnit jednotlivých hodin videovýuky, žádáme Vás, abyste dítě z těchto jednotlivých hodin omlouvali.

Otázka: Mým dětem se kryjí hodiny videovýuky. Můžete změnit rozvrh tak, aby se nám hodiny nekryly?

Odpověď: Opravdu není možné zohlednit všechny sourozenecké vazby u všech žáků naší školy. Pokud se kryjí hodiny videovýuky, můžete využít k přenosu i chytrý telefon nebo tablet, pokud máte k dispozici.

Otázka: Máte ve škole na půjčení notebook pro naše dítě?

Odpověď: Jsme velice rádi, že se nám během září podařilo zakoupit několik kusů notebooků pro vyučující, aby paní učitelky / pan učitel mohli realizovat videovýuku. Bohužel – notebook k zapůjčení žákům nemáme. Máme několik kusů starších tabletů, které bychom mohli zapůjčit. V případě požadavku na zapůjčení mě kontaktujte, podmínky zapůjčení budeme řešit individuálně.

Otázka: Videovýuka začíná už v 8:00, to je moc brzo, můžete začátek videovýuky posunout?

Odpověď: (poznámka: V kolik hodin začátek navrhujete? Třeba v 10:00, aby se ty naše děti mohly vyspinkat?) Ne, opravdu nebudeme začátek videovýuky posunovat na později.

Otázka: Paní učitelka do hodnocení uvedla, že žák/žákyně neodevzdal požadovaný úkol v termínu. Žák / žákyně píše: „Ale já jsem Vám úkol posílal/a.“

Odpověď: Informační systém nelze ošidit. Není možné, aby žák poslal úkol a tento úkol se někde „ztratil“. V naprosté většině případů je chyba na straně žáka. (Pokud žák úkol poslal, může přece jako důkaz udělat screenshot obrazovky (nebo fotografii), kde je vidět, kdy byl úkol odeslaný, jsou vidět odeslané soubory.)

Vždy si dobře zkontrolujte, že jste opravdu soubory vložili, že jste klikli na „Uložit“. Překlikněte se jinam a znovu se k domácímu úkolu vraťte, abyste si ověřili, že soubory jsou přiložené, že se uložil Váš komentář. (Obrázek ukazuje, jak vypadají správně odevzdané soubory v domácím úkolu.)

Otázka: Paní učitelka dala mému dítěti pětku za to, že neodeslal úkol. Opravdu budete rozdávat pětky?

Odpověď: Distanční výuka je povinná. My jsme povinni práci žáků hodnotit. Žáci mají na splnění úkolu dostatek času, termín odevzdání úkolu je vždy v řádu několika dní. Vy rodiče máte možnost v odůvodněných případech své dítě omluvit, pokud nestihne úkol odevzdat včas, paní učitelka může prodloužit termín na odevzdání úkolu.

Všechny úkoly je však nutné splnit – když je Vaše dítě nemocné a nemůže chodit do školy, také si přece musí učivo doplnit a doučit se.

Neváhejte se vždy paní učitelce / panu učiteli ozvat, neváhejte v takových případech komunikovat, vždy se dá lidsky domluvit.

 

Další praktické připomínky:

Žák 1. až 3. třídy potřebuje Vaši velkou pomoc. Termíny odevzdávání úkolů je třeba hlídat, je třeba, abyste Vy sami úkoly odesílali. Pokud jste v práci, dítě zůstává samo doma, nestíháte, komunikujte s paní učitelkou, jistě společně najdete řešení v těchto individuálních případech.

Žák 4. a 5. třídy aktivně používá svůj žákovský účet. S Vaší pomocí je schopen zadání úkolů přečíst, pochopit, samostatně plnit, úkoly odevzdávat, potřebuje Vaši pomoc a dohled s hlídáním termínů.

Žák 6. a 7. třídy pracuje většinou samostatně – vypracovává úkoly, úkoly odevzdává, hlídá si termíny, pokud potřebuje Vaši pomoc, jste mu jistě k dispozici. Žák aktivně komunikuje s vyučujícími, pokud něčemu nerozumí, tak se ptá paní učitelky.

Žák 8. a 9. třídy pracuje samostatně, termíny odevzdávání úkolů si hlídá, aktivně sám komunikuje s vyučujícími.

 

Než vyprší termín odevzdání úkolu, může žák úkol opravit. Žák může do vypršení termínu úkol sledovat, zda paní učitelka / pan učitel nepřidal/a komentář – výzvu k opravě.