Vyhlášení volných dnů 26. a 27. 10. – ZRUŠENO

Ředitelka školy ruší vyhlášené volné dny 26. 10. a 27. 10. 2020, které vyhlásila jako „ředitelské volno“. A to z důvodu, že MŠMT stanovilo: dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol stanoví jako volné dny. Více v následujícím příspěvku.

Tímto nařízením se v tyto 2 dny uzavírá školní družina, dohled nad žáky 1. stupně není možné nabídnout.

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 2 volné dny pro žáky základní školy v termínu: pondělí 26. 10. a úterý 27. 10. 2020. Volné dny jsou vyhlášeny z provozních a organizačních důvodů. Pedagogický sbor bude absolvovat školení a další vzdělávání.

Žáci 1. stupně mohou využít pobyt ve školní družině v čase 6:30 až 15:30, pro tyto žáky bude zajištěn oběd ve školní jídelně. (Žáky je nutné k pobytu ve školní družině přihlásit nejpozději 20. 10. 2020, přednost mají žáci, kteří jsou přihlášeni ke každodenní docházce do školní družiny.)

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni:

  1. prostřednictvím školního elektronického informačního systému,
  2. zveřejněním na webových stránkách školy,
  3. zveřejněním na dveřích hlavní budovy základní školy.

Mgr. Kateřina Dostálová