Vyhodnocení dotazníku, názory, odpovědi

Vážení rodiče, milí žáci,

děkuji Vám za vyplnění dotazníku. Vašimi připomínkami a názory jsme se pečlivě zabývali. Současná situace vypadá tak, že školy budou zavřené do 20. listopadu 2020. Při dobré epidemiologické situaci by mohla být obnovena prezenční výuka i dříve pouze pro žáky 1., 2. a 9. třídy.

Vyhodnocení dotazníku v následujícím souboru:

Vyhodnocení dotazníku (říjen 2020) (pdf)

Pokusím se zodpovědět některé Vaše připomínky a dotazy, reagovat na Vaše názory.

Váš názor:
Chtěli bychom přidat videovýuky.

Naše reakce:
Jedna čtvrtina respondentů žádá více hodin videovýuky. Spoustu z Vás se vyjádřilo, že byste chtěli více hodin videovýuky v případě, že by školy zůstávaly zavřené déle.

Již od pondělí 2. 11. přidáváme několik hodin videovýuky. Sledujte nové rozvrhy videovýuky. Upozornění na videovýuku najdete také přímo v rozvrhu hodin žáka formou události.

V pondělí 2. 11. se budou pro všechny třídy konat třídnické hodiny pro žáky. Sledujte zprávy v EDOOKITu.

Váš názor:
Některá hesla do ZOOMu jsou složitá, bylo by vhodné hesla sjednotit.

Naše reakce:
Děkujeme za praktické upozornění. Hesla se zjednodušují, paní učitelky Vás budou informovat.

Váš dotaz:
Chtěla bych se zeptat, starší dcera má na škole taky videovýuku a učitelé posílají přímo odkaz, na který když kliknou v zadanou hodinu, tak jsou tam. Myslím, že tady to by hodně pomohlo.

Naše odpověď:
S velkou pravděpodobností používá starší dcera jiný systém (asi MS Teams nebo Google Classroom). I těmito systémy jsme se zabývali, ale pro žáky naší základní školy nejsou vhodné. Vyžadují další přihlašovací údaje a hesla, žák by v tom měl zmatek, v podstatě nabízí to samé, co nám pokryje EDOOKIT a ZOOM.

Ideální stav: Aplikaci ZOOM máte instalovanou na ploše. Žák si otevře ZOOM, klikne na „Join a meeting“, šipkou si vybere paní učitelku, zadá heslo a je připojen.

Váš názor:
Máme jen jeden počítač a 2 děti. Videovýuku řešíme telefonem.

Naše reakce:
Znovu opakuji naši nabídku na zapůjčení tabletů (pro videovýuku jsou dostatečné, na vyhledání informací a zhlédnutí výukových videí také). Ozvěte se.

Váš názor č. 1:
Systém EDOOKIT je nepřehledný.
Váš názor č. 2:
Jsme rádi za systém Edookit, který je pro nás výrazně přehlednější než předchozí systém Iškola.

Naše reakce:
Systém EDOOKIT nabízí spoustu možností, jak spolu můžeme komunikovat, jak mohou žáci komunikovat mezi sebou, nabízí spoustu možností pro distanční výuku, systém sám hlídá termíny odevzdávání úkolů.

První týden byl náročný, věřím, že jste si systém již „ochytali“ a naučili se používat. Určitou nepřehlednost a zmatky jsme Vám způsobili i my pedagogové dvojitým zasíláním úkolů, upozorněními na neodevzdané úkoly, i když jste měli odevzdáno. Věřím, že tato chybná zadávání se nebudou opakovat.

Důležité upozornění pro žáka: Neklikej u úkolu na: „Označit jako hotové.“, když nemáš úkol hotový! Úkoly se Ti pěkně řadí do sloupce „K vyřízení“ a Ty si jen hlídej termíny.

Po odeslání úkolu si vždy zkontroluj, zda byl úkol opravdu odeslán a soubor přiložen.

Váš názor:
Máme problém s odesláním vypracovaných úkolů, fotky nejdou někdy nahrávat vůbec.

Naše reakce:
V prvních dnech distanční výuky docházelo k přetížení internetových sítí i k přetížení systému EDOOKIT. EDOOKIT podnikl několik kroků, aby posílil servery a umožnil zvýšený tok dat. K přetížení by mělo nyní docházet jen výjimečně.

Jak velké jsou fotografie a soubory, které posíláte? Některé mobilní telefony ukládají fotografie o velikosti až dokonce 5 MB. Pokud posíláte 2 nebo 3 takové fotografie, je to opravdu velká datová nálož, se kterou se musí síť a systém vypořádat, a přenos se nemusí podařit. Snižte si kvalitu pořizovaných fotografií, nebo fotografie zmenšujte.

Váš názor č. 1:
Úkolů je moc, nestíhali jsme termíny. Úkoly jsem dělal/a až do večera.
Váš názor č. 2:
Úkolů by mohlo být víc.
Myslím, že je velká chyba a škoda, že jste příští týden (podzimní prázdniny) nechali děti bez výuky.

Naše reakce:
Výuka v domácích podmínkách je náročná. Vyžaduje velkou sebekázeň, systém a režim (začínám ráno ve stejný čas, dělám si přestávky jen na jídlo, pití, protažení a zase se vracím k úkolům, nenechám se zlákat svým mobilním telefonem, televizí, počítačovými hrami, sociálními sítěmi). Tohle těžko zvládá i dospělý člověk.

Uvědomujeme si všechny souvislosti, podrobně jsme diskutovali náročnost úkolů, kolik času žák potřebuje na vypracování úkolu, potřebu tisku, dobu strávenou u počítače, nutnost úkolů do předmětů TV, VV, HV, Pč a další. Přáli bychom si, abyste měli úkoly hotové nejpozději ve 13 až 14 hodin, abyste mohli trávit čas také venku a věnovat se svým koníčkům.

Všechny úkoly byste měli do EDOOKITu obdržet v pondělí (týká se především 2. stupně), abyste si mohli vytvořit týdenní plán. Některé úkoly budou dobrovolné (především do výchov) – pokud nestíháš, nemusíš dobrovolné úkoly dělat. Pokud přesto nestíháš, neváhej se ozvat, vždy se dá domluvit.

Váš dotaz:
U mého dítěte se objevila absence v systému EDOOKIT. Proč? Co mám dělat?

Naše odpověď:
Absenci zadala paní učitelka pravděpodobně proto, že žák nebyl přítomen na videovýuce, nebo neodevzdal úkol v termínu. Tyto situace jsme si s pedagogy ujasnili a nejedná se o absenci ve výuce. Absence by měla zmizet.
Videovýuka není povinná, žádáme však Vás rodiče, pokud je to možné, abyste prostou zprávou dali vědět, že se Vaše dítě nemůže videovýuky účastnit.
Neodevzdaný úkol (komunikujte, lze odevzdat i po termínu, pokud se ozvete a domluvíte se, jsme lidé) bude hodnocen dle školního řádu, nejedná se o absenci.

Váš názor:
Dotazy na výuku hry na hudební nástroje, na hudební nauku.

Naše reakce:
Tyto dotazy směřujte přímo na ZUŠ Konice. S výukou hry na hudební nástroje nebo s výukou hudební nauky nemáme jako škola nic společného, pouze poskytujeme prostory pro výuku. V současné situaci není možné umožnit tuto výuku v naší škole.

Děkujeme za slova podpory a poděkování:

Děkuji za pomoc některých učitelů a za zpětnou vazbu na úkoly!

VELKÉ DÍKY VŠEM učitelům, kteří v téhle době s vypětím svých sil dělají vše, aby se děti vzdělávaly a nevychovali si generaci co nic neumí. MUSÍME tuhle dobu hysterie a zmatků „přežít“ a snažit se najít společné východisko a vyvážit jazýčky vah.

Chtěla bych všem učitelům sdělit, že moc děkuji za to, že i za této „koronavirové “ doby to s námi prozatím nevzdali. Děkujeme vám!

Jinak moc děkuji za vše, co pro děti i nás děláte a přeji hodně sil!!!

Komunikace s pedagogy je výborná a vyhovuje nám.

Paní učitelka (tak jako na jaře) nám moc pomáhá.

I my Vám děkujeme, že to s námi a s Vašimi dětmi nevzdáváte, při distanční výuce děti potřebují Vaši velikou podporu a pomoc. Vážíme si naší vzájemné spolupráce. Všem nám přeji, abychom tuto složitou a náročnou dobu přečkali ve zdraví psychickém i fyzickém.

 

Dodatek:
Žákům je zakázáno pořizovat fotografie nebo videonahrávky z videovýuky, žákům je zakázáno poskytnout přístup do videovýuky (ID, heslo) třetím osobám.