Provoz školy od 18. 11. 2020 – nástup 1. a 2. třídy

Vážení rodiče,

od středy 18. 11. 2020 nastupují do školy k prezenční výuce žáci 1. třídy a 2. třídy.  Žáci 3. až 9. třídy pokračují v distanční výuce.

Od středy 18. 11. je pro žáky 1. a 2. třídy v provozu školní družina (ranní i odpolední), žáci 1. a 2. třídy jsou automaticky od středy 18. 11. přihlášeni na obědy ve školní jídelně (v případě, že se stravují ve školní jídelně).

Platí následující pravidla:
– žáci mají povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku
– je zakázán zpěv, jsou zakázány sportovní činnosti
– bude se často větrat, žáci budou denně (pokud počasí aspoň trochu dovolí) trávit čas i venku (přizpůsobte této skutečnosti oblečení dětí)

V případě dotazů se obracejte na třídní učitelku.