Provoz školy od pondělí 4. 1. 2021

aktualizace 8. 1. 2021

Vláda na svém jednání ve čtvrtek 7. 1. 2021 schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení opatření bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Provoz škol se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly. Tzn. – do školy chodí pouze žáci 1. a 2. třídy. Žáci 3. až 9. třídy se vzdělávají distanční výukou.


Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.

V pondělí 4. 1. nastupuje do školy pouze 1. a 2. třída. Pro žáky 1. a 2. třídy je v provozu školní družina (ranní i odpolední), žáci 1. a 2. třídy jsou automaticky přihlášeni na obědy ve školní jídelně (v případě, že se stravují ve školní jídelně).

Žáci 3. – 9. třídy se od 4. 1. 2021 vzdělávají distanční výukou.

Podrobné informace včetně rozvrhu videohodin jste obdrželi zprávou ve školním informačním systému.

Jakmile dojde k přechodu na stupeň 4 systému hodnocení PES, bude probíhat rotační výuka pro 6., 7. a 8. třídu. Rotační výuku začínají žáci 7. a 8. třídy.