Projekt Přírodovědná učebna

Projekt PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA
číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012563

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Konkrétním cílem projektu je dovybavit odborné učebny ZŠ Brodek u Konice zaměřené na výuku přírodních věd.

Realizace: říjen 2019 – leden 2021

Jsme rádi, že se nám podařilo realizovat tento projekt a získali jsme tímto způsobem důležité pomůcky pro výuku fyziky, chemie a přírodopisu. Na někteřé pomůcky se můžete podívat v přiložené fotogalerii.